ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική Υπηρεσίες

SEREFIDIS & PARTNERS

Οι δραστηριότητες της SEREFIDIS & PARTNERS είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής πρόκλησης και αποτελούνται από:

Λογιστικές - Φορολογικές

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε τη φορολογική δομή της εταιρίας

Οικονομοτεχνικές

Αναλύουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης

Εργατικά Ασφαλιστικά

Συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση του ασφαλιστικού

Συμβουλευτικές

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την μορφή ίδρυσης της εταιρείας τους

• Φορολογικό - φοροτεχνικό σχεδιασμό ( σχεδιασμό, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, φορολογικά ευεργετήματα, αναπτυξιακούς νόμους, κλπ )
• Επίβλεψη λογιστηρίων ( παρακολούθηση, οργάνωση, ανάλυση μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ταμειακός προγραμματισμός, κλπ )
• Εργατικά - Ασφαλιστικά ( εργατική νομοθεσία, μισθοδοσία, προγράμματα ΟΑΕΔ, επιδοτήσεις κλπ )
• Συμβουλευτική επιχειρήσεων ( οικονομοτεχνικές μελέτες, προγράμματα ΕΣΠΑ, οργάνωση επιχειρήσεων, υπηρεσίες marketing, επιλογή - αξιολόγηση προσωπικού, αποτιμήσεις, εξαγορές - συγχωνεύσεις κλπ )
• Αναδιάρθρωση - ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων ( ανάλυση οικονομικής κατάστασης, μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα, τελική συμφωνία)

  • • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία όλων των κατηγοριών
    • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
    • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
    • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Reporting)
    • Οργάνωση υπηρεσιών για τη σύνταξη, παρακολούθηση και έλεγχο του οικονομικού - ταμειακού προϋπολογισμού (Budgeting)