Αναβάλλεται η εφαρμογή νέου επιτοκίου αποπληρωμής στον Ο.Α.Ε.Ε. - Με το ισχύον επιτόκιο οι δόσεις της 1.2.16

Η προγραμματισμένη για την 1.2.2016 εφαρμογή του νέου επιτοκίου αποπληρωμής στις δόσεις ρύθμισης Ν.4321/2015 (100 δόσεις) αναβάλλεται. Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά η αναπροσαρμογή των δόσεων και να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Οι δόσεις της 1.2.2016 (Ιανουαρίου και τυχόν καθυστερούμενη) θα καταβληθούν με το ισχύον επιτόκιο, χωρίς την αναπροσαρμογή. Για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του επιτοκίου θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020 - Tα νέα προγράμματα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι προθεσμίες

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, τον Υφυπουργό, Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα και τον Ειδικό Γραμματέα ΕΚΤ, Γιώργο Ιωαννίδη. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε 4 βασικές διαφορές των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο: Πρώτον, τα προγράμματα αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού. Δεύτερον, για τη σύνταξή τους έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της. Τρίτον, προάγεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα μέσω μιας στρατηγικής που κινείται σε 3 άξονες, που αφορούν τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων, την καλλιέργεια του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή στο νέο καινοτομικό περιβάλλον. Τέταρτον, ενισχύονται οι διαδικασίες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου. Ο Υφυπουργός μίλησε για τη φιλοσοφία και τη συμβολή των νέων προσκλήσεων στην αύξηση της πραγματικής απασχόλησης, με σκοπό τη στήριξη όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Αναφέρθηκε, επίσης, στις καινοτόμες αλλαγές που εισάγονται στο επίπεδο της διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων και της διαφάνειας στις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης. «Στη νέα προγραμματική περίοδο εστιάζουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που αυτά θα δημιουργήσουν στην πραγματική οικονομία: νέες θέσεις εργασίας, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών, στήριξη νέων παραγωγικών δομών και επιχειρήσεων. Οι τέσσερις νέες προσκλήσεις δίνουν το στίγμα αυτής της νέας συνολικής λογικής», τόνισε ο Υφυπουργός. Η Αναπληρώτρια Υπουργός αναφέρθηκε στην απολύτως επιτυχημένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι στα καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ έχει ενισχυθεί ο Τουρισμός, με έμφαση στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Ευχαρίστησε τα στελέχη του Υπουργείου για όλη τη δουλειά που έγινε αλλά και για την αύξηση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων Τουρισμού κατά 20 εκατ. ευρώ, που συμφωνήθηκε πρόσφατα. Τέλος, προανήγγειλε ότι και στον δεύτερο γύρο προσκλήσεων θα υπάρχουν δράσεις για τον Τουρισμό. Επισυνάπτονται συνοπτικά ενημερωτικά σημειώματα για τις προσκλήσεις, το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο όσων ειπώθηκαν.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα γάμου

εργαζόμενους όλης της χώρας κατώτατο όριο μισθού/ημερομισθίου το νομοθετημένο κατώτατο όριο, στο οποίο δεν προβλέπεται επίδομα γάμου. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 Υποπαράγραφος ΙΑ .11 παρ. 2. α. αναφέρει ότι: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.» Διευκρινίζεται ότι με την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε καθορίζονται οι ελάχιστοι μη μισθολογικοί όροι εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους, ενώ σε ότι αφορά το βασικό μισθό/ημερομίσθιο, τις προσαυξήσεις τους και γενικότερα κάθε άλλο μισθολογικό όρο, έχουν ισχύ μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών Οργανώσεων ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ-ΓΣΕΕ (στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου. Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τους εργοδότες που δεν ανήκουν στις αναφερόμενες εργοδοτικές Οργανώσεις που υπογράφουν την τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 (με παράταση ισχύος έως 31 Δεκεμβρίου 2015), δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου. Αντίθετα οι εργοδότες που δεσμεύονται από επιχειρησιακή, κλαδική, ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε ή ατομική σύμβαση (ως όρος) η οποία προβλέπει επίδομα γάμου οφείλουν στην αναγνώριση και καταβολή του επιδόματος γάμου στο σύνολο του προσωπικού τους χωρίς καμία διάκριση.